Sommerskolen: årskullene 2014 - 2011

Ferietilbudet for barn som er født fra 2011 - 2014 heter Sommerskolen Gjerdrum. Tilbudet består av flere kurs fra mandag til torsdag den første uka i sommerferien. Alle som deltar på sommerskolen har felles aktivitetsdag på Gjerdrum kulturhus fredag 28. juni!