Andre gratistilbud til barn og unge i sommerferien

Sist oppdatert: 30.05.2024 08:41 | Publisert: 19.05.2024 11:07:03

Grafisk design av sol på blå bakgrunn

Gratis Inn på tunet-aktiviteter for barn

Inn på tunet-gården "Sollies muligheter" skal også ha gratis aktiviteter i sommerferien. Gårdsaktivitetene er i uke 27 og 32 - mandag tom torsdag kl. 0830-1430 Les mer om tilbudet her:

Bli med på noen fine dager i rolige omgivelser og bli kjent med hest, sau, høner og kaniner. Sammen skal vi gjøre dyrestell og masse kos med dyra. Vi spiser lunsj sammen hver dag. Maks antall deltagere er 8 barn i alderen 1.-7.klasse, så her blir alle barna sett - og vi blir godt kjent med hverandre.

I tillegg til dyra skal vi leke og lære om det å ha dyr og natur tett på oss. Vi gleder oss til å se deg.

Hilsen Otelie og Siv
 
Påmelding gjøres til: siv.sollie@gmail.com

 

Sollies muligheter

Kontaktperson Siv Sollie

siv.sollie@gmail.com

Sollies Muligheter skal bidra til økt mental helse hos barn, unge og voksne med behov for stimulering av mestringsfølelsen, ved å tilby fysiske og sosiale aktiviteter i rolige omgivelser og gjerne i omgang med hest.

Ved å jobbe med aktiviteter som enkel gårdsdrift og hestehold vil brukerne av tilbudet øke sin mestringsfølelse ved at aktivitetene tilrettelegges etter den enkeltes behov i trygge rammer.

Brukergrupper vi henvender oss mot er folk i alle aldre der sosialisering, mestring og motivasjon er et behov som ønskes forsterket. Dette kan eksempelvis være barn/unge som ikke passer inn i ordinær skolegang, unge demente, utviklingshemmede, eldre, arbeidssøkere som trenger arbeidstrening, arbeidstakere som opplever utbrenthet og som trenger en avkobling i rolige omgivelser med den gode samtalen eller personer som ønsker sosialisering.

Les mer om oss her

 Tegnet treklynge på lys grønn bakgrunn

Friluftsfellesskapet: Gratis tilbud til ungdom 16 - 25 år

Friluftsfellesskapet er et tilbud til ungdom i alderen 16 – 25 år som ønsker å komme ut i naturen sammen med andre. Aktiviteten passer for alle, både deg som har lite erfaring med friluftsliv og for deg som har vært en del på tur.

Tirsdag 25. juni, kl. 18.00 – 20.00, blir det «kick-off» for Friluftsfellesskapet ved Lysdammen. Dersom tillatt, fyrer vi opp et bål og lager noe godt å spise. Vi vil bruke kvelden til å bli kjent og høre hva dere som er ungdommer ønsker at fellesskapet bør gå ut på med tanke på innhold og aktiviteter. Har dere forslag til navn på gruppen, er vi også lydhøre for det.

Arrangementet er gratis.

Påmelding eller spørsmål kan rettes til

Cesilie: 47707076 eller på mail

Gjerdrum Frisklivsentral

Leder Cesilie Meling Stenbakken

frisklivssentralen@gjerdrum.kommune.no

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste.

Frisklivssentralen tilbyr hjelp og støtte til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og andre helsemessige utfordringer. Man trenger ikke å være syk eller å ha en diagnose for å være deltaker. Frisklivssentralen er for alle!

Frisklivssentralen tilbyr individuell veiledning, motivasjonssamtale og ulike kurs som fremmer mestring og aktivitet.