Egenerklæring og samtykke

På ferieaktivitetene våre har vi noen retningslinjer som skal gjøre at alle får gode opplevelser under aktivitetene. Alle deltagere og foresatte må sette seg inn i dette, og undertegne en egenerklæring som viser at de har lest reglene før de deltar på aktiviteten.

Sist oppdatert: 30.05.2024 08:42 | Publisert: 14.11.2023 16:10:46

Tilrettelegging

Dersom man har informasjon aktivitetslederen bør kjenne til, oppfordrer vi foresatte til å kontakte ansvarlig for det enkelte kursene slik at vi kan tilrettelegge på en god måte. I Gjerdrum ønsker vi at alle barn og ungdom skal kunne delta på aktivitet, og vi er gjerne med å finne gode løsninger! Les mer om tilrettelegging her!

Tilrettelegging og tilpasninger

Medisiner og allergier

Dersom det er medisinske hensyn vi bør være oppmerksomme på, ber vi dere ta kontakt med oss. Dette kan være matallergier, insektallergier, sykdommer og liknende.

Personopplysninger

Når man signerer samtykket tillater man samtidig at personopplysningene til deltager og foresatte blir registrert og oppbevart for bruk i forbindelse med aktiviteten, samt videreformidlet til den som er ansvarlig for aktiviteten.

Regler for aktivitetene

Egenerklæringen spesifiserer at det nulltoleranse for all bruk av rusmidler og uakseptabel oppførsel som mobbing, trakassering, vold eller hærverk. Foresatte kan bli kontaktet dersom det oppstår situasjoner der barn spolerer opplegg, bryter reglene som kursholder setter eller forlater aktiviteten. Ved brudd på disse reglene vil vi ta en skjønnsmessig vurdering på hvordan situasjonen håndteres. Det kan besluttes at barnet må hentes eller fraktes hjem på foresattes regning.

Det er viktig at ingen forlater aktiviteten i løpet av dagen uten at det er gjort avtale om dette!

Skjemaer

Her finner du skjemaene for deltakelse:

Samtykke Sommerskolen.pdf

Samtykke ung sommer 2024.pdf

Christiane Lier Dahl

Sommerskolekontakt

christiane.lier.dahl@gjerdrum.kommune.no

Christiane jobber med ulike ting i kommunen. Hun er ansatt i virksomheten kultur, der hun er leder av Fritidstjenesten. Der har hun ansvar for møteplaser for ungdom, ferieaktiviteter, ungdomsarrangementer, UKM og unge arrangører. I sommerskolen jobber Christiane med det meste, og er en slags sommerskolegeneral i år!

Hun kan svare på sprørsmål om påmelding, kursinnhold og om alle praktiske spørsmål. Hun har også ansvar for økonomien i sommerskolen, så hvis du er en kursholder som har spørsmål om fakturering, så vil Christiane hjelpe deg. Finner du feil på nettsidene? Eller lurer på noe som hvordan sommerskolen fungerer?

Da er dette riktig person!