Teater

Teater har som mål å fremstille eller fortelle en historie, idé eller følelse for et publikum. I løpet av året vil elevene få scenisk erfaring, i form av flere små visninger eller deltagelse i større oppsetninger.

Sist oppdatert: 19.01.2024 12:42 | Publisert: 18.01.2024 14:00:02

Grafisk illustrasjon: to hvite teatermasker mot lys grønn bakgrunn

Kurstilbud

Teaterundervisningen foregår i grupper på maks. 14 elever, fra 3.-7. trinn. Gruppene deles inn etter alder og nivå. For de yngste er leken en viktig inngangsport til teaterets arbeidsformer, og gjennom dramalek og øvelser introduseres eleven for de skapende prosessene i teaterarbeidet. De eldre barna vil bli introdusert for ulike typer dramatisk tekst og bli kjent med mange ulike teknikker og metoder i teaterfaget.

Alder/Nivå: 3.-7. klasse
Varighet: Undervisningsåret for elevplass går over 36 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Oppstart – høst: uke 34, vår: uke 1.

Sarina Nachtnebel

Lærer i teater

Sarina.Nachtnebel@gjerdrum.kommune.no

Sarina Nachtnebel er utdannet dramapedagog og underviser barn fra 3.-7. trinn i teater. Hun gikk selv på barneteater da hun var liten og har undervist barn og unge i snart 20 år. I tillegg til å være teaterlærer i Gjerdrum, Oslo og Asker er Sarina synstolk for film og tv- serier og innleser.