Gjerdrum kulturhus

Kulturhuset er bygd på dugnad for et rikt kultur- og foreningsliv i Gjerdrum. Her finner du kulturprogram og informasjon.