Vedtekter

Sist oppdatert: 19.01.2024 14:37 | Publisert: 14.11.2023 14:35:47

Frivilligsentralen har et eget styre som velges av brukermøtet.

Her kan du lese vedtektene til Gjerdrum frivilligsentral, vedtatt av kommunestyret 18. mai 2016:

Vedtekter