Brukermøte 2024

Tirsdag 19.mars kl 17.45 avholdes årets brukermøte i Gjerdrum frivilligsentral. Møtet holdes i Vestbystua i Gjerdrum kulturhus og tilsvarer årsmøte for sentralen.

Sist oppdatert: 17.04.2024 13:11 | Publisert: 12.03.2024 14:49:17

Saksliste:

  1. Valg av møteleder/sekretær. Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer. Valg av to til å skrive under protokollen.
  2. Årsmelding 2023
  3. Regnskap 2023
  4. Budsjett 2024
  5. Valgkomitéens forslag til valg av nytt styre behandles
  6. Orientering om vedtektene til Frivilligsentralen.
  7. Åpen samtale om tiltak og videre drift av Frivilligsentralen.
  8. Eventuelt/innkomne saker.

Møtedokumenter:

Innkalling

Årsmelding

Regnskap 2023 og budsjett 2024

Forslag fra valgkomitéen

 Referat fra brukerstyremøte 2024