sykehjemmet fra hage

Sykehjem

I Gjerdrum helsehus finner du kommunens sykehjem. Sykehjemmet har tre avdelinger; Skigarden, Oppigarden og Midtgarden, med tilsammen 40 plasser.

Korttidsopphold

Hvis du trenger opptrening etter sykdom eller skade, eller nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem. Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold på sykehjem.

Langtidsopphold

Ved langtidsopphold får du permanent heldøgns plass på sykehjemmet. Som langtidsbeboer på et sykehjem får du ivaretatt dine behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling.

Avlastning

Det kan være mulig å ha avlastning på sykehjemmet. 
Les mer om det på sidene om avlastning

Er du pårørende til en pasient på sykehjemmet? Kontaktinformasjon til avdelingene finner du her

Avdeling Midtgarden: 905 44 323

Avdeling Skigarden: 905 71 578

Avdeling Oppigarden: 905 46 782

Besøksadresse:  Gjerdrum helsehus, Nystuen 1A, 2022 Gjerdrum

 

 

 

Har du spørsmål om tjenesten eller til hvordan du søker?

Mottak og utredningskontoret mottar og vurderer alle søknader om helse, mestring og omsorgstjenester.

Ønsker du å snakke med oss eller søke på helsetjenester, les mer her

 

Publisert: 24.10.2023 11:37:54
Sist endret: 12.03.2024 18:17

Publisert: 24.10.2023 11:37:54
Sist endret: 12.03.2024 18:17