Helse- og omsorgstjenester

Mottak- og utredningskontoret behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen, parkeringstillatelser for forflytningshemmede og ledsagerbevis med følgende unntak: kommunale boliger og psykiske helsetjenester til innbyggere under 18 år.

Har du spørsmål om en tjeneste, eller ønsker å søke?

Ta kontakt med Mottak og utredning:

Telefon: 66 10 61 17
Mandag-fredag kl. 09.00-11.30 og 12.15 - 14.00

Har du eller er du pårørende til noen som mottar tjenester fra oss i dag?

Trykk her for å finne telefonnummer direkte til avdelingene

Les mer om våre tjenester

For deg som søker helse- og omsorgstjenester

Søker du om eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune blir
det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp.
Disse opplysningene er en del av din journal og er konfidensielle.

Bare de som trenger det i sitt arbeid skal ha tilgang til opplysningene, og de har taushetsplikt.

Les mer på nettsidene til Helsedirektoratet

Klagemulighet

Ønsker du å klage på et vedtak, skal den sendes til Mottak og utredning, adresse postboks 10, 2024 Gjerdrum. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til rett klageorgan for endelig avgjørelse.

Fristen for å klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt (forvaltningsloven § 28 og §29).

Publisert: 24.10.2023 12:46:55
Sist endret: 22.02.2024 09:14

Headshot

Mottak og utredning

Telefontid:09.00-11.30 og 12.15 - 14.00 - Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Publisert: 24.10.2023 12:46:55
Sist endret: 22.02.2024 09:14

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?