Fysioterapi

En tjeneste som skal bidra til at flest mulig kan mestre eget liv og bo hjemme lengst mulig.

Fysioterapeutene i Gjerdrum jobber ved private institutter og i kommunehelsetjenesten.

Private institutter

De private instituttene i kommunen er for innbyggere som mestrer å komme seg dit på egenhånd, eventuelt med pasienttransport. Du kan lese mer om fysioterapeuter ved private institutter her.

Kommunehelsetjenesten

Dersom du ikke klarer å komme deg til et institutt, kan du ha behov for oppfølging av kommunal fysioterapeut i hjemmet.

Kommunal fysioterapitjeneste

Målgruppe

For deg som bor hjemme

 • Hvor det vurderes at opptrening i hjemmet er avgjørende for å fungere i eget hjem, og unngå plass i institusjon
 • Som har behov for gruppetilbud, men ikke har mulighet til å delta på andre gruppetilbud i regi av f.eks. frivillige organisasjoner

Innbyggere på kommunalt korttidsopphold og på sykehjem

 • Med alvorlig nyoppstått skade/sykdom eller betydelig funksjonsfall med potensiale for rehabilitering
 • Hvor personalet angir et behov for veiledning/oppfølging av fysioterapeut
Hva kan vi tilby
 • Undersøkelse/vurdering/veiledning
 • Behandling og opptrening i en tidsavgrenset periode
 • Gruppetrening
 • Digital treningsgruppe som er åpen for alle. Ta kontakt for mer informasjon.
 • Hverdagsrehabilitering
 • Innsatsteam - team som gir rehabilitering i hjemmet til deg med et nyoppstått funksjonstap i den første tiden etter utskrivelse fra sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon
Hva forventer vi av deg? 
 • Deltar aktivt i terapien/treningen og følger opp avtalte tiltak
 • Gir beskjed når du av ulike grunner ikke kan møte
 • Samtykker til samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser ved behov
Pris for tjenesten

 

Har du spørsmål om tjenesten eller til hvordan du søker?

Mottak og utredningskontoret mottar og vurderer alle søknader om helse, mestring og omsorgstjenester.

Ønsker du å snakke med oss eller søke på helsetjenester, les mer her

Publisert: 15.11.2023 14:49:55
Sist endret: 22.02.2024 09:18

Kontakt oss

90 40 08 79
46 95 05 42

fysio.ergo@gjerdrum.kommune.no 


Ikke oppgi sensitive opplysninger på e-post eller via SMS. Slike henvendelser vil ikke bli besvart. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Publisert: 15.11.2023 14:49:55
Sist endret: 22.02.2024 09:18

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?