Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge, som av ulike grunne har nedsatt funksjonsevne, kan få hjelp av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege

Fysioterapi baserer seg på trening, stimulering, veiledning og tilrettelegging.
Tjenesten har som mål å vedlikeholde, eller bedre barnets funksjonsnivå og foregår enten på helsestasjonen, i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler, eller i hjemmet.

Hvem kan få hjelp?
  • Barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne
  • Barn med lettere motoriske vansker, som forsinket grov- og eller finmotorisk utvikling
  • Barn med alvorlig utviklingsforstyrrelser
  • Barn utsatt for skade eller sykdom
  • Barn med kroniske lidelser
Hva gjør vi?
  • Undersøkelse, kartlegging og vurdering av motorisk funksjon, og behandling individuelt og i gruppe
  • Veiledning i forhold til motorisk utvikling, stimulering og trening
  • Hjelp til tilrettelegging av dagliglivet, herunder utprøving, søknad og tilpasning av stå-, gå- og aktivitetshjelpemidler.
  • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov.
Tverrfaglig samarbeid

Fysioterapeuten jobber tett med helsestasjonen, barnehagene, skolene, avlastningsbolig og spesialisthelsetjenesten.

Publisert: 15.11.2023 14:51:44
Sist endret: 29.11.2023 09:32

Headshot

Gjerdrum helsestasjon

Åpningstid: 08.30-15.00. Digital dialog foregår på helsenorge.no

Publisert: 15.11.2023 14:51:44
Sist endret: 29.11.2023 09:32

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?