Ergoterapi

Dersom du har utfordringer med daglige gjøremål/aktiviteter på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade, kan du få bistand fra ergoterapeut.

Målgruppe
 • Barn og voksne med nedsatt funksjon
 • Deg som er på kommunalt korttidsopphold
 • Deg som er på institusjon
Hva vi kan tilby
 • Kartlegging av ditt funksjonsnivå i eget hjem, skoler, barnehager og i institusjon
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser, slik at bolig, fritidsarenaer, skoler og barnehager i størst mulig grad fremmer barn og voksnes mulighet til aktivitet og deltakelse
 • Hjelper deg med å trene på å mestre daglige gjøremål i ditt hjem og nærmiljø og tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg
 • Hjelpemiddelformidling - utprøving, tilpasning og oppfølging ved langvarig behov for tekniske hjelpemidler
 • Boligtilrettelegging
Hva vi forventer av deg
 • Deltar aktivt  og følger opp avtalte tiltak
 • Gir beskjed når du av ulike grunner ikke kan møte
 • Samtykker til samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser ved behov

Publisert: 15.11.2023 14:50:10
Sist endret: 08.03.2024 09:41

Kontakt oss

90 40 08 79
46 95 05 42

fysio.ergo@gjerdrum.kommune.no 


Ikke oppgi sensitive opplysninger på e-post eller via SMS. Slike henvendelser vil ikke bli besvart. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Publisert: 15.11.2023 14:50:10
Sist endret: 08.03.2024 09:41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?