Helsestasjon 0-5 år

Har du barn og bor i Gjerdrum? Helsestasjonen er en gratis kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0-5 år

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Vårt formål er å støtte foreldre i foreldrerollen.

Du finner oss i Gjerdrum helsehus, besøksadresse Nystuen 1B, 2. etg.

Hvilke tilbud har helsestasjonen?
  • Svangerskapskontroll. Ta kontakt med jordmor når du er i svangerskapsuke 6-12 
  • Jordmor tilbyr hjemmebesøk 1-4 dager etter hjemkomst fra sykehuset
  • Helsesykepleier tilbyr hjemmebesøk 7-10 dager etter fødsel. Når du får barn, ta kontakt med helsestasjonen for å avtale det første møtet.
  • Helsestasjonsprogrammet omfatter både individuelle og gruppekonsultasjoner, med helsesykepleier og helsestasjonslege. Les mer om helsetasjonsprogrammet på nettsidene til Helsedirektoratet
  • Ekstra oppfølging for de som ønsker det.

Dersom du har flyttet til kommunen, ring til helsestasjonen for oppfølging.

Barnevaksineprogrammet

Vaksiner tilbys i henhold til det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet på nettsidene til folkehelseinstituttet (FHI)

Gruppetilbud og kurs
  • Barselgrupper
  • Foreldrekurs for nybakte foreldre
  • Babymassasjekurs
  • Foreldreveiledningskurs
  • "Bra mat"- kurs for gravide og småbarnsforeldre i samarbeid med frisklivssentralen
Tverrfaglig samarbeid

Helsestasjonen samarbeider med aktuelle samarbeidspartnere.

Helsestasjonen koordinerer Familiens møte, et tverrfaglig tilbud til familier for barn fra 0-5 år. 

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Send melding om avlysning i helsenorge.no. Trenger du legeundersøkelse kontakt med fastlegen din eller legevakt tlf. 116 117

Foreldresupport

Vi anbefaler Foreldresupport på telefon 116 123

Foreldresupport er gratis, anonym, døgnåpen hjelpetelefon og chat for foreldre som trenger støtte og veiledining i stressende situasjoner.

Foreldresupport - Mental Helse

Orientering om journalføring

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalen skal følge barnet fra nyfødtperioden til det går ut av grunnskolen. Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon før flytting.

Publisert: 01.11.2023 11:14:28
Sist endret: 26.06.2024 08:50

Headshot

Gjerdrum helsestasjon

Helsestasjonen er åpen for avtalte timer og drop - inn: Mandag, onsdag, torsdag kl. 08:30-13:30. Telefontid mandag til torsdag 08.00 - 11.30. Digital dialog foregår på helsenorge.no

Publisert: 01.11.2023 11:14:28
Sist endret: 26.06.2024 08:50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?