Familieteam

Trenger dere støtte rundt vansker dere strever med? Familieteamet ved Gjerdrum helsestasjon er et tilbud til familier med barn og ungdom mellom 0-18 år.

Familieteamet består av familieveiledere med bred kompetanse og lang erfaring. Vi møter barn, unge og familier som har utfordringer med kommunikasjon, samspill, relasjoner og psykisk helse.

Vi tilbyr familie-, foreldre- og individuelle samtaler. Vi har også gruppetilbud.

Vi har taushetsplikt, men etter samtykke kan vi samarbeide med barnehage, skole og andre tjenester om ønskelig.

Grunner til at familier tar kontakt med oss
  • Bekymringer rundt for eksempel uro, mistrivsel, sinne, sorg, tristhet, engstelse eller annerledeshet hos barnet eller ungdommen.
  • Vansker i forhold til venner eller familie.
  • Foreldre som opplever utfordringer i foreldrerollen.
  • Reaksjoner på livsbelastninger.
  • Barn som er pårørende i familier med fysisk/psykisk sykdom eller rusproblematikk.

Vil du snakke med oss?

Ring direkte til oss i familieteamet:

  • Heidi: 40 64 77 44
  • Magne: 47 78 07 37
  • Kristin: 40 46 54 15

Gjerdrum helsestasjon:

Du kan også ta kontakt med Gjerdrum helsestasjon på telefon 66 10 63 10 eller gjennom barnets bruker i helsenorge.no.

Publisert: 23.11.2023 10:47:09
Sist endret: 21.02.2024 14:23

Headshot

Familieteamet ved Gjerdrum helsestasjon

Besøksadresse: Nystuen 1B, 2022 Gjerdrum

Publisert: 23.11.2023 10:47:09
Sist endret: 21.02.2024 14:23

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?