Barnevern

Barnevernet i Gjerdrum skal fremme en trygg barndom og gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom

Les om hvordan barnevernet jobber på Bufdir sin hjemmeside

Er du bekymret for barn eller unge?

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barnevernstjenesten. Er du bekymret for om barn eler unge, eller kjenner en familie som har det vanskelig og trenger hjelp? Ta kontakt med barnevernstjenesten!

Privatpersoner kan melde i fra om bekymringer anonymt.

Offentlig ansatte plikter å melde om omsorgssvikt til barnevernstjenesten.

Melde som privatperson

Melde som offentlig ansatt

Kan du stille opp for barn og unge i Gjerdrum kommune?

Du kan være med å gjøre en forskjell. Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å bety noe for barn og unge i Gjerdrum kommune.

Besøkshjem

Gjerdrum kommune trenger besøkshjem for barn fra 0 -16 år, både enkeltbarn og søsken. Ønsker du å bli besøkshjem, kan du ta kontakt med barneverntjenesten på telefonnummer 66 10 60 00.

Støttekontakt

Barnevernet i Gjerdrum kommune har også stort behov for støttekontakter til utsatt barn og unge. Støttekontakten er normalt sammen med barnet eller ungdommen fire timer i uken.

En støttekontakt kan:

  • Hjelpe barnet eller ungdommen til en meningsfull fritid.
  • Bistå barnet eller ungdommen i å trene på deltakelse i sosiale sammenhenger for på sikt å klare dette alene.
  • Følge barnet eller ungdommen til ulike fritidsaktiviteter.
  • Bidra med vennskapelig råd og veiledning.

Ønsker du å bli støttekontakt, kan du ta kontakt med barnevernet på telefonnummer 66 10 60 00.

Fosterhjem

Se informasjon om å bli et fosterhjem

Publisert: 07.12.2023 09:15:10
Sist endret: 01.02.2024 09:58

Kontaktinformasjon barneverntjenesten


Telefon: 66 10 60 00
Vakttelefon: 951 88 102
Vakttelefonen er betjent kl.08.00 - 15.00

Etter kl.15:00 kontakt:
Barnevernvakten Romerike
Telefon: 64 99 32 70
Besøksadresse:
Jonas Liesgt. 20, 2000 Lillestrøm

Publisert: 07.12.2023 09:15:10
Sist endret: 01.02.2024 09:58

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?