Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument. Den gir retningslinjer for hvordan lokalsamfunnet skal utvikles og hvordan arealene skal forvaltes. Planen består av to deler: en som beskriver samfunnet og en som viser kart over områdene.

Gjeldende kommuneplan i Gjerdrum ble vedtatt i 2012.

Kommuneplanen omfatter:

  1. Gjeldende bestemmelser og retningslinjer (arealdel) 
  2. Kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018-2030
  3. Kommunekart

Planbestemmelser for kommuneplanen til 2032 er gjeldende, men ikke bindende. 

Når en plan er gjeldende, men ikke bindende, gir den veiledning og anbefalinger, men man er ikke juridisk forpliktet til å følge den.

Publisert: 01.12.2023 13:31:58
Sist endret: 05.02.2024 13:55

Planavdeling

Mandag-fredag kl. 10.00-14.00

Publisert: 01.12.2023 13:31:58
Sist endret: 05.02.2024 13:55

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?