Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument. Den gir retningslinjer for hvordan lokalsamfunnet skal utvikles og hvordan arealene skal forvaltes. Planen består av to deler: en som beskriver samfunnet og en som viser kart over områdene.

Gjeldende kommuneplan i Gjerdrum ble vedtatt i 2012.

Kommuneplanen omfatter:

  1. Gjeldende bestemmelser og retningslinjer (arealdel) 
  2. Kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018-2030
  3. Kommunekart

Bestemmelser og retningslinjer - Kommuneplanens arealdel 2023-2032 er gjeldende, men ikke bindende. 

Vi har et vedtak som sier at vi kan behandle saker i henhold til de nevnte bestemmelsene (Strategirapport for Gjerdrum kommune - behandling og videre oppfølgning).

Forrige planbestemmelser for kommuneplanen til 2032

Når en plan er gjeldende, men ikke bindende, gir den veiledning og anbefalinger, men man er ikke juridisk forpliktet til å følge den.

Publisert: 01.12.2023 13:31:58
Sist endret: 11.07.2024 13:21

Planavdeling

Mandag-fredag kl. 10.00-14.00

Publisert: 01.12.2023 13:31:58
Sist endret: 11.07.2024 13:21

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?