NAV Nannestad og Gjerdrum

NAVs hovedoppgave er å bidra til at Gjerdrums innbyggere kommer i arbeid eller aktivitet.

Ta kontakt med NAV Nannestad og Gjerdrum

NAV Nannestad og Gjerdrum kan hjelpe deg med:

  • Hjelp til å komme i jobb
  • Hjelp i nødssituasjoner, for eksempel midlertidig botilbud eller økonomisk sosialhjelp
  • Økonomi- og gjeldsrådgivning
  • Tilgang til PC
  • Hjelp til å bruke digitale tjenester hvis du trenger det
  • Flyktningtjeneste
  • Kommunal bolig
  • Frivillig og tvungen forvaltning av privatøkonomi
  • Startlån og tilskudd fra kommunen
  • Bostøtte fra Husbanken

Publisert: 14.12.2023 12:17:00
Sist endret: 15.12.2023 10:26

Publisert: 14.12.2023 12:17:00
Sist endret: 15.12.2023 10:26

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?