Nettlesere og åpning av pdf-dokumenter

OBS: Får du ikke åpnet dokumenter kan den enkle løsningen være å oppdatere siden, trykk F5. 

Nettleser Microsoft Edge (standard i Windows 10) tillater ikke brukere å åpne pdf-dokumenter. 
Alternativ er å høyreklikke på pdf-dokumenter og klikk last inn på nytt evt. lagre det på datamskinen for så å åpne. 
Nettlesere som Opera og Chrome tillater å vise pdf-dokumenter direkte i nettleservinduet. 

Styrer, råd og utvalg

Kontrollutvalget

Her kan du lese mer om kontrollutvalget i Gjerdrum:

Klikk her

Møtekalender

2020

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
 20 10   23    11 8      14    23 

Publisert: 08.06.2016 16:56:00
Sist endret: 09.02.2021 18:22