Politisk møtekalender

Nettlesere og åpning av pdf-dokumenter

OBS: Får du ikke åpnet dokumenter kan den enkle løsningen være å oppdatere siden, trykk F5. 

Nettleser Microsoft Edge (standard i Windows 10) tillater ikke brukere å åpne pdf-dokumenter. 
Alternativ er å høyreklikke på pdf-dokumenter og klikk last inn på nytt evt. lagre det på datamskinen for så å åpne. 
Nettlesere som Opera og Chrome tillater å vise pdf-dokumenter direkte i nettleservinduet. 

Styrer, råd og utvalg

 Kontrollutvalget

Her kan du lese mer om kontrollutvalget i Gjerdrum:

Klikk her

Møtekalender

2019

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
                       09

2020

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
 20 10   23    11     14    23 

Publisert: 08.06.2016 16:56
Sist endret: 10.11.2019 23:05