Barnehage - Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder