Dagsenter

Dag- og aktivitetstilbud tildeles personer som på grunn av sykdom, alder eller funksjonshemming har behov for tilrettelagt tilbud om aktivitet. Tilbudet kan benyttes for å avlaste pårørende.

Besøkende i samtale rundt bord

Om dagsenteret

Målet med dagsenteret er at du skal kunne bo i eget hjem over tid. Tilbudet kan være et avlastende tiltak for pårørende. Kommunens dagtilbud er på Gjerdrum helsehus. 

Kriterier/vilkår
  • Kognitiv svikt skal være vurdert av lege
  • Du må selv ønske å være ved dagsenteret
  • Tilbudet kan benyttes for å avlaste pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver
  • Normalt tildeles ikke dagtilbud til personer som er vurdert til tiltaksplasser via NAV
Tildeling
  • Det er mottak og utredning som fatter vedtak på tjenesten i dialog med deg
  • Behovet for dagplass vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå
  • Tjenesten er vanligvis ikke tidsavgrenset
  • Det må søkes om utvidet tilbud dersom det er behov for dette                                 
Pris
Lovhjemmel

For personer uten demenssykdom er tjenesten ikke lovpålagt.

Personer med demenssykdom har lovpålagt rett til dagsentertjeneste i henhold tilov om pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd

Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1 nr. 7.

Har du spørsmål om tjenesten eller til hvordan du søker?

Mottak og utredningskontoret mottar og vurderer alle søknader om helse, mestring og omsorgstjenester.

Ønsker du å snakke med oss eller søke på helsetjenester, les mer her

Publisert: 18.01.2024 10:19:40
Sist endret: 18.01.2024 11:14

Publisert: 18.01.2024 10:19:40
Sist endret: 18.01.2024 11:14

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?