Innhold

Hvem må ha vannmåler?

Alle som er tilknyttet kommunalt vann og avløp i Gjerdrum kommune skal ha vannmåler. Dette gjelder også de som får vann fra privat vannverk når bolig er koblet til offentlig avløp.   

Du kan kun benytte vannmålere som kommunen leverer ut. Installasjon av vannmåler utføres av godkjent rørlegger og i henhold til norsk standard.   

Næringseiendom

Alle næringseiendommer skal ha vannmåler installert. Dette inkluderer:

 • offentlige virksomheter
 • eiendommer med basseng
 • gårdsbruk

Kombinerte eiendommer (næring/bolig) skal ha vannmåler som skiller vannforbruk til næring fra vannbruk til øvrig deler av eiendommen. 

Borettslag

Borettslaget regnes som én abonnent. Andelseiere må avtale installasjon av vannmåler med borettslaget.

Hva koster det?

Med vannmåler har du hele tiden kontroll på ditt eget vannforbruk, og betaler bare for det du faktisk bruker. Du leser av vannmåler i desember.

Som innbygger i Gjerdrum kan du logge inn på Min Side for å se faktura og ditt vannforbruk. Her kan du se hvor mye vann du har brukt og hva du betalte sist.

Dersom du er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betaler du også årsgebyr for avløp etter målt vannforbruk. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Priser er kr pr m³ (kubikk).

Hva er normalt vannforbruk?

Vanlig forbruk for en voksen er mellom 40 - 60m³ i året (1m³ = 1000 liter). Dette er drikke, matlaging, klesvask, dusj og toalett og alt annet forbruk.

Se tips for å spare vann.

Når får jeg faktura?

Faktura med forskuddsbetaling på ditt forventede forbruk sendes ut fire ganger i året - februar, mai, august og november. Når du leser av vannmåleren i desember med ditt faktiske forbruk, regnes differansen ut mellom forventet forbruk og faktisk forbruk, og sluttoppgjør for året skjer på fakturaen i februar året etter.

Forklaring på faktura

Hvordan bestille/installere vannmåler?

Installasjon av vannmåler utføres allitd av et godkjent rørleggerfirma. Rørlegger henter vannmåler hos kommuen.

 Slik går du frem for å få installert vannmåler

 1. Ta kontakt med et godkjent rørleggerfirma og be om installasjon av vannmåler.
 2. Rørlegger gjennomfører befaring på stedet slik at de har nok opplysninger til å bestille vannmåler.
 3. Når ferdigmeldingen er registrert av kommunen vil gebyrene beregnes etter forbruket som leses av på måleren.

Levere tilbake vannmåler

 1. Ta kontakt med et autorisert rørleggerfirma for å bestille frakobling og innlevering. 
 2. Vannmåleren eies av kommunen. 
 3. Årsaken til en slik frakobling kan være permanent fraflytting, rivning eller brann.
 4. Både frakobling og eventuell ny tilkobling gjøres for abonnenentens regning.

Hvordan leser jeg av vannmåleren?

Du må selv lese av din vannmåler i desember. Kommunen jobber med å kunne fjernavlese vannmålere, men dette er ikke på plass enda. Selv om du har nylig har fått installert en ny digital vannmåler som skal kunne fjernavleses, må du fremdeles lese den av. 

Du som eier av bolig vil få en SMS med beskjed om å lese av vannmålestand. Besvar SMS med avleste tall fra vannmåleren. Det legges også ut en påminnelse om vannmåleravlesning på nettsidene våre. Det er du som eier som er ansvarlig for å lese av vannmmåler.

 • Alle tall FØR komma skal leses inn. Ingen av de røde tallene skal være med.
 • Meld inn avlesning til kommunen innen oppgitt frist, men gjerne så tidlig som mulig. 
 • Ved manglende innsending av målerstand innen fristen, fastsettes et gebyr.

Bytte av gamle vannmålere

I Gjerdrum kommune skal samtlige bygninger med innlagt vann og avløp ha installert fjernavlest vannmåler. Vannmåleren er kommunal eiendom, men det er abonnentens ansvar å sørge for at den er intakt.

Vannmåler skal sikre:

 • nøyaktig avlesning av vannforbruk
 • at du kan følge med på eget forbruk via Min side
 • mulighet for å identifisere eventuelle lekkasjer

Hvorfor ny vannmåler? 

Mange av de installerte målerne begynner å bli utdaterte.

Ved bytte av gamle vannmålere går kommunen over til smarte vannmålere. Mange av vannmålere som er installert i dag er av gammel dato og på tide å skiftet ut.

Når din måler skal skiftes vil du få en SMS av rørlegger. Denne SMS svarer du OK på om oppgitt tidspunkt passer. Hvis ikke så ringer du rørlegger og avtaler et annet tidspunkt. Det er viktig du er tilstede til avtalt tid.

Nye vannmålere er fjernavlest, men så lenge du får SMS om å lese av din vannmåler, så skal det leses av som før.

Arbeidet er startet og planlagt ferdigstilt utgangen av 2025. I første omgang vil den ta over slik at den årlige avlesningen vil gå automatisk. Det jobbes med løsninger hvor forbruksdata fra vannmåler skal bli tilgjengelig, slik at du kan følge med på eget forbruk via Min side.

Det er startet opp et forskningsprosjekt for å se på andre bruksmuligheter for smarte vannmålere, som for eksempel håndtering av feilmeldinger som smarte vannmåleren generer. Feilmeldingene kan være funn av lekkasje eller et plutselig stort forbruk som kan være forbundet med brudd/sprekk i ledninger hos deg som kunde. Dette er områder som Gjerdrum kommune vurderer som meget nyttig.

Ny eier av bolig

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte.

Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

For informasjon om gebyr kan du gå inn på Min side

Lurer du på hva vann og avløpsfaktura dekker?

I denne videoen får du svar på ett minutt.


Publisert: 13.06.2022 13:26:47
Sist endret: 07.09.2023 08:46