Retningslinjer for etablering av svømmebasseng

  • Ledninger for vann inn og avløp ut av bassenget skal koples til egne stikkledninger og ikke tilknyttes kommunale hovedledninger direkte.
  • Vannforbruket til bassenget skal måles via en vannmåler.
  • Norsk Standard NS-EN 1717 krever tilbakeslagssikring kategori 4.
  • Tømming av bassenget skal skje via boligens stikkledning for spillvann.
  • Plassering av bassenget skal ikke være til hinder for drift og vedlikehold av vann- og avløpsledninger. Bygge nær offentlige vann- og avløpsledninger

Publisert: 13.06.2022 13:28:24
Sist endret: 16.09.2022 09:47