Innhold

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Gjerdrum kommune er av topp kvalitet. 

Ukentlig sendes det vannprøver til analyse og prøveresultat følges nøye opp. Dette bidrar til at det hele tiden leveres helsemessig trygt drikkevann. 

Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke hvis kommunen ikke melder om noe annet.

Drikkevannet i Gjerdrum tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

Feil med vannet

Dersom det er feil med drikkevannet, varsler vi innbyggerne på SMS.  Les mer om varslingssystemet Varsling 24. 

Selv om vannet er brunt er det helt trygt å drikke og bruke i matlaging. Brunt vann og partikler skyldes at innvendig belegg i vannledningene løsner og fraktes med drikkevannet og kalles Humus. 

Hvis du merker feil på drikkevannet, kan du ta kontakt med servicesenteret i kommunen. Kontakt kommunen

Har du fått kokevarsel?

Se video for hva du bør gjøre

Drikkevannskilder

I Gjerdrum har vi to kilder til drikkevann. Hvor du bor i kommunen, avgjør hvor drikkevannet ditt kommer fra.

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) er den kommunale hovedvannkilden og får råvann fra Glomma.  

Den nordlig delen av Gjedrum får vann fra  Gimilvann og er et privat  vannverk.

Se på kartet om adressen din hører til vannforsyningen fra Gimilvann eller fra Nedre Romerike Vannverk. 

Badevann 

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

Badevannsprøver

Vanntrykk

Trykket på ledingsnettet varier og er avhengig av terrenghøyde der du bor, type hovedledning og forbruket i området. Ditt vanntrykk skal ligge mellom to og seks bar og det idelle vanntrykk er 3-4 bar.

Ved høyt vanntrykk anbefales det å installere reduksjonsventil. Kontakt rørlegger for installasjon. 

Ved lavt trykk sjekk først om du har privat trykkreduksjonsventil som kan være ødelagt eller feilinnstilt. Ved feil ta kontakt med rørlegger. 

I mange tilfeller skyldes lavt trykk gjengrodde private stikkledninger inn til boligen. Årsaken til dette skyldes i all hovedsak fortetninger grunnet rust i påkoblingspunktet til kommunal hovedvannledning. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Spare vann

Tips til å spare på vannet

  1. Bytt til sparedusj. En vanlig dusj bruker mellom 12-20 liter vann i minuttet. En sparedusj bruker mellom 6-10 liter i minuttet. Her er det mye å spare! 
  2. Fiks kraner som drypper og toalett som renner. Et toalett som står og renner forbruker rundt 400 000 liter vann i året.
  3. Ikke la krana renne mens du pusser tennene. Lar du vanne renne i ett minutt har du brukt 12 liter vann.
  4. Bruk øko-program på oppvaskmaskinen.
  5. Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.
  6. Bruk den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.

Publisert: 13.06.2022 13:27:24
Sist endret: 23.08.2022 09:21