Innhold

Her finner du en oversikt over vaktmesterne i Gjerdrum kommune: 

Veståsen barneskole og Grønlund barnehage: Egil Kogstad

Gjerdrum ungdomsskole: Tommy Andersen

Bo og behandlingssenteret: Kjell Ove Rønaas

Gjerdrum barnehage: Kjell Ove Rønaas

Gjerdrum barneskole: Krzysztof Szelag

Kulturhuset: Heidi Elton


Publisert: 25.06.2020 11:25:40
Sist endret: 25.06.2020 11:29