Innhold

Varslingssystemet "Varsling 24"

Gjerdrum kommune har tatt i bruk varslingssystemet «Varsling 24» for å kunne nå innbyggerne raskt med viktige meldinger. Varslingen skjer ved utsending av tekstmelding (SMS) til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Når blir systemet tatt i bruk?

Varslingssystemet vil bli brukt av kommunen for å nå innbyggerne digitalt med meldinger når dette er hensiktsmessig. Det kan være ved stenging av vann, kokevarsel, stengde veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre situasjoner som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Det har vært benyttet tre ulike register for å nå ut med informasjon til deg:

1) Privatpersoner:
Kontaktinformasjonen blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. Vi oppfordrer om at innbyggere legger inn sitt mobilnummer og e-postadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret.

Oppdatering kan gjøres her: https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon   

2) Bedrifter:
Ved varsling av bedrifter som har adresser oppført i enhetssregisteret bluitt kontaktet. Kontaktinformasjon for bedrifter er hentet fra Altinn.

Bedrifter med flere adresser bør registrere disse hos Brønnøysundregisteret: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/

3) Tilleggsregister:
Tilleggsregisteret kan den enkelte benytte om en ønsker å få varsling for en bedrift eller for en adresse en ikke er registrert med bostedsadresse på.

Se: https://varslemeg.no/

Har du ikke fått varsel?

1) Er du folkeregistret på din adresse? https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister

2) Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Hva kan du gjøre?

Oppdater opplysningene dine og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Bor du på annen adresse enn der du er folkeregistrert kan du registrere telefonnummeret ditt på din adresse i Tilleggsregisteret. Husk å endre viss du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes bare av kommunen.

Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her: https://varslemeg.no

Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

Sårbare bedrifter

Tilleggsregisteret knyttr kontaktpersoner til bedrifter med telefonnummer.

Kontaktpersonen vil få varsel på SMS dersom SMS sendest fra kommunen.

Sårbare bedrifter er bedrifter som er avhengig av vatn for å drive sin verksemd.

Eksempler:

            Sykehjem og medisinske senter

            Alders- og sykehjem

            Lege og tannleger

            Barnehager og skoler

            Næringsmiddelprodusenter

            Restauranter og kafeer

Registrer virksomheten i i kommunens Tilleggsregister: https://varslemeg.no/

Vel Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (vel Bedrift)

Ofte stilte spørsmål

Hvordan virker varslingen?

Meldingen blir sendt som tekstmelding (SMS) til mobiltelefon, e-post og en automatisert talemelding til fasttelefon. Tekstmelding leses inn som «tekst til tale». På slutten av meldingen kan du taste 1 for å bekrefte at du har oppfatt meldingen, eller 9 om du ønsker å høyre meldingen igjen.

 

Er mitt mobilnummer registrert?

Vi sende varsling til alle som er folkeregistrert på en aktuell adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysningar fra Difi sitt kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysningae i Difi sitt kontaktregister/Altinn vil du få varsel. 

Oppføringa din kan du sjekke ved å logge deg inn her: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

 

Blir de som har hemmelig nummer varslet?

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Om en likevel ønsker å få varsel fra kommunen kan du legge inn en tilleggsoppføring på https://varslemeg.no/  og husk å kryss av på «hemmelig nummer».

 

Hvordan får jeg varsler for andre adresser enn min bostedsadresse?

På varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, foreldrene dine sin adresse eller fritidseiendom.

Slik gjør du:

  • Under ”Tilleggsoppføring” klikk ”Legg til ditt telefonnummer”.
  • Skriv inn mobilnummeret ditt og klikk ”send”.
  • Du får en kode på sms, som du bruker for å logge deg inn.
  • Her kan du legge til andre adresser du vil bli varslet. Navn = den som bor på adressa du registrerer.

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle beboere i et borettslag eller sameie blir varslet om en er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

 

Hvordan finner jeg ut om foreldrene mine sin adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?

Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24.

 

Hvordan kan jeg se hvilken adresse jeg varsel for?

På varslemeg.no kan du sjekke alle varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsdresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting».

Gjør følgende:

  • Under ”Tilleggsoppføring” klikker du ”Legg til ditt telefonnummer”.
  • Skriv inn mobilnummeret ditt og klikk ”send”.
  • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
  • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.

Publisert: 29.09.2016 13:42:15
Sist endret: 11.10.2021 13:47