Innhold

Stengt vann

  • Vi varsler deg på telefon hvis vi må stenge vannet på din adresse.
  • Etter at vannet har vært stengt, kan du oppleve at du har brunt vann i springen. 

Se våre råd ved stengt og brunt vann.

Har du ikke blitt varslet

Kommunespesifikk tekst

Slik blir du varslet om stenging av vann hos din bedrift

Jobber du i en bedrift som er spesielt sårbar hvis vannet blir borte? For eksempel:

  • Sykehus og medisinske sentre
  • Alders- og sykehjem
  • Leger og tannleger
  • Barnehager og skoler
  • Næringsmiddelprodusenter
  • Restauranter og caféer

Kommunespesifikk tekst


Publisert: 29.09.2016 13:43:05
Sist endret: 15.11.2016 15:13