Innhold

Regler for vann og avløp

VA-norm

Normen gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av utvendige vann- og avløpsanlegg. Normen er resultat av et interkommunalt samarbeid og gjelder for kommune Gjerdrum, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Aurskog-Høland. Normen er behandlet og politisk vedtatt i den enkelte kommune. Dokumentene ligger som lenke nedenfor.

VA-norm

Vedlegg 1 - Forkortelser

Vedlegg 2 - Lover og forskrifter

Vedlegg 3 - Prosjektdokumentasjon

Vedlegg 4 - VA Mottakskontroll

Vedlegg 5 - Krav til innmåling og dokumentasjon

Tegninger - Normblad 1-6

Overvannsstrategi

Teknisk beskrivelse pumpestasjoner

Retningslinjer for slokkevann og vann til sprinkleranlegg for kommunene på Romerike

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er et sentralt regelverk utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS).Vann- og avløpssektoren er omfattet av et betydelig regelverk som kan være vanskelig for en abonnent å sette seg inn. Abonnementsvilkårene er i stor grad en sammenstilling, tolkning og omsetning av gjeldende regelverk til praksis som abonnenten kan dra nytte av for å sikre sine verdier mot skader.

Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser

Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyr


Publisert: 29.09.2016 13:46:40
Sist endret: 21.08.2020 12:58