Innhold

Regler for vann og avløp

VA-norm

Normen gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av utvendige vann- og avløpsanlegg. Normen er resultat av et interkommunalt samarbeid og gjelder for kommune Gjerdrum, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Aurskog-Høland. Normen er behandlet og politisk vedtatt i den enkelte kommune. Dokumentene ligger som lenke nedenfor.

VA-norm

Vedlegg 1 - Forkortelser

Vedlegg 2 - Lover og forskrifter

Vedlegg 3 - Prosjektdokumentasjon

Vedlegg 4 - VA Mottakskontroll

Vedlegg 5 - Krav til innmåling og dokumentasjon

Tegninger - Normblad 1-6

Overvannsstrategi

Teknisk beskrivelse pumpestasjoner

Retningslinjer for rednings- og slokkeinnsats 2019

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er et sentralt regelverk utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS).Vann- og avløpssektoren er omfattet av et betydelig regelverk som kan være vanskelig for en abonnent å sette seg inn. Abonnementsvilkårene er i stor grad en sammenstilling, tolkning og omsetning av gjeldende regelverk til praksis som abonnenten kan dra nytte av for å sikre sine verdier mot skader.

Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser

Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyr


Publisert: 29.09.2016 13:46:40
Sist endret: 21.08.2020 12:58