Kommuneplan

Gjerdrum kommunen har startet opp prosessen med rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Her finner du informasjon om begge disse prosessene, i tillegg til gjeldende kommuneplan for Gjerdrum.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplanen i Gjerdrum

Gjeldende kommuneplan i Gjerdrum ble vedtatt i 2012

Plankart

Gjeldende bestemmelser og retningslinjer

Vedtak

Rullering av kommuneplanens for arealdel.

Oppstart av kommuneplan rullering kungjøres i lokale aviser.

Kommunen tar imot innspill til kommuneplanens arealdelen i perioden 01.06.2018 til 01.10.2018. Det er viktig at arealinnspill til kommuneplanen er grundig redegjort for. Benytt skjema for innspill til arealdel (se under), og legg gjerne ved tilleggsdokumentasjon. Innspill som ikke gir tilstrekkelig informasjon, vil ikke bli tatt med videre i kommuneplanrulleringen.

Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Planprogram (Utkast til planprogram for kommuneplanens areal vil legges ut til offentlig høring når det er behandlet av Formannskapet i Gjerdrum)

Overordnede føringer for rullering av kommuneplanens arealdel

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging mars 2018.

Vedlegg til Fylkesmannens forventningsbrev

 


Publisert: 17.10.2016 09:34:00
Sist endret: 15.11.2016 15:13