Innhold

Etablerertjenesten på Øvre Romerike leveres av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Tjenesten har fast kontorplass på rådhuset i Ullensaker, Jessheim. Faste kontordager er mandager og onsdager. Det planlegges at etablerertjenesten også skal ha faste treffetider i hver kommune, men denne ordningen er ikke på plass ennå.

Etablerertjenesten leverer kurs, webinarer og veiledning gratis for deltakerne. Hver etablerer får i tillegg til kurs i utgangspunktet to timer med veiledning med konsulent. Det mest effektive er fysiske møter, men det er også mulig med nettmøter hvis det er hensiktsmessig.

Kurstilbudet finner dere på nettsiden startupviken.no.

Kontakt tjenesten på:

Tjenesten kan også utarbeider næringsfaglige vurderinger for de som søker om dagpenger under etablering fra NAV. Denne tjenesten faller ikke inn under gratistilbudet og har derfor en egenandel på kr. 1 250,-.


Publisert: 07.03.2018 12:44:39
Sist endret: 19.04.2021 08:51