Innhold

Etablerertjenesten på Øvre Romerike leveres av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Tjenesten har fast kontorplass på rådhuset i Ullensaker, Jessheim. Faste kontordager er mandager og onsdager. Det planlegges at etablerertjenesten også skal ha faste treffetider i hver kommune, men denne ordningen er ikke på plass ennå.

Etablerertjenesten leverer kurs, webinarer og veiledning gratis for deltakerne. Hver etablerer får i tillegg til kurs i utgangspunktet to timer med veiledning med konsulent. Det mest effektive er fysiske møter, men det er også mulig med nettmøter hvis det er hensiktsmessig.

Kontakt tjenesten på:

Tjenesten kan også utarbeider næringsfaglige vurderinger for de som søker om dagpenger under etablering fra NAV. Denne tjenesten faller ikke inn under gratistilbudet og har derfor en egenandel på kr. 1 250,-.


Publisert: 07.03.2018 12:44:39
Sist endret: 07.03.2018 12:44