Innhold

Oversikt over gjeldende arealplaner

Du kan søke etter gjeldene arealplaner i vår digitale kartløsning.

Når arealplanarbeid igangsettes, skal berørte offentlige organer, naboer og andre interessenter varsles.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Ved varsel om oppstart skal avgrensningen av planområdet angis.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Nyere vedtatte reguleringsplaner:

Register med vedtatte reguleringsplaner:

Finnes her

Eldre reguleringsplaner

Vises foreløpig kun planavgrensning.

Publisert: 17.10.2016 09:34:00
Sist endret: 30.04.2021 13:10