Statlig og regionale planer og føringer:

 

Regionale planer

 

Statlige planretningslinjer

Kontaktinformasjon plan:

Tlf: 66 10 60 00

E-post: 
postmottak@gjerdrum.
kommune.no

Henvendelser til planavdelingen sendes inn skriftlig pr. post eller e-post til kommunen.