Melde ferdig byggetiltak

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt? Da må du gi beskjed til kommunen slik at dette bygget blir tegnet inn i kommunens kartdata.

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet (lenke til Direktoratet for byggkvalitet):

Melding om bygget bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (Direktoratet for byggkvalitet)

For søknadspliktige byggetiltak skal det søkes om ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse.

Det brukes blankett nr. 5167 for søknad om ferdigattest og blankett nr. 5169 for søknad om midlertig brukstillatelse.

Byggesaksblanketter (Direktoratet for byggkvalitet)


Publisert: 08.12.2016 12:43:46
Sist endret: 01.02.2023 13:10