En forhåndskonferanse er et formalisert møte mellom deg som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) og kommunens saksbehandler. 

Anmodning om forhåndskonferanse


Publisert: 25.01.2017 07:31:24
Sist endret: 23.01.2023 15:13