Viltnemndas medlemmer velges av kommunestyret. Nemnda består av fem medlemmer. Arbeidsoppgavene består i å ivareta kommunens viltforvaltning. Nemnda gir fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr, og tar seg av påkjørt eller skadet vilt.


Publisert: 22.12.2016 10:55:47
Sist endret: 12.01.2023 14:41