Innhold

Innbyggere eller andre som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer i Gjerdrum kommune, kan si fra direkte til kommunen i servicesenteret, på telefon til 66 10 60 00, i brev eller i e-post til postmottak@gjerdrum.kommune.no. Kommunen vil behandle alle slike henvendelser på en betryggende måte og i henhold til interne prosedyrer for dette

Romerike Revisjon IKS er ekstern varslingskanal for Gjerdrum kommune. Varsling kan gjøre i elektronisk skjema, til Romerike revisjon IKS på telefon 66 10 69 00 eller på deres kontoradresse Ringveien 4, 2050 Jessheim. 

Selv om informasjonen på nettsidene til Romerike revisjon først og fremst er rettet mot medarbeidere i de kommunene de er varslingskanal for, er det god informasjon om varsling også for innbyggere og andre. Eksterne varslere kan benytte samme varslingsskjema. Det er nyttig for behandling av saken at det legges inn informasjon i skjemaet om den som varsler.

Klikk her for å komme til varslingssiden hos Romerike Revisjon

Lenke direkte til varslingsskjema hos Romerike Revisjon 


Publisert: 08.05.2017 13:04:03
Sist endret: 08.06.2020 13:56