Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innbyggere eller andre som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer i Gjerdrum kommune, kan si fra direkte til kommunen i servicesenteret, på telefon til 66 10 60 00, i brev eller i e-post til postmottak@gjerdrum.kommune.no. Kommunen vil behandle alle slike henvendelser på en betryggende måte og i henhold til interne prosedyrer for dette

Romerike Revisjon IKS er ekstern varslingskanal for Gjerdrum kommune. Varsling kan gjøre i elektronisk skjema, til Romerike revisjon IKS på telefon 66 10 69 00 eller på deres kontoradresse Ringveien 4, 2050 Jessheim. 

Romerike Revisjon

Varslingsskjema

 

 

 

 


Publisert: 08.05.2017 13:04:03
Sist endret: 11.08.2017 12:09