Innhold

Tidligstemmeperioden

Tidligstemmeperioden foregår fra 1. juli til 9. august. I denne perioden kan du stemme i hvilken som helst kommune i Norge dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære forhåndsstemmeperioden. Stemmegivningen vil bli gjennomført på kommunens servicesenter i ordinær åpningstid.

I perioden 1. juli til 3. september kan du også stemme fra utlandet.

 

Forhåndsstemmeperioden

Forhåndsstemmeperioden foregår fra 10. august til og med 10. september.

I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

 

I Gjerdrum kan du avgi forhåndsstemme i Vestbystua på kulturhuset til følgende tider:

Mandager – torsdager kl.12.00-18.00

Fredager kl.12.00-16.00

Lørdag 04.09.21 kl.12.00-16.00.

 

Valgdager

Valgdagene er fastsatt til søndag 12. september og mandag 13. september.

Valget blir avholdt i Høyenhall på kulturhuset til følgende tider:

Søndag 12.09.2021 kl. 15.00 – 18.00

Mandag 13.09.2021 kl. 10.00 – 21.00

 

Stemmerett

Du har stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

 

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt i den 30. juni i valgåret.

Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn på servicetorget på herredshuset i Gjerdrum fra mandag 12. juli 2021.

Du kan få innsyn i manntallet ved personlig oppmøte eller ved å ringe tlf. 66 10 60 00 i tidsrommet kl.10:00 - 14:00 mandag - fredag.

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i manntallet, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Krav om retting gjelder feil, ikke flyttinger etter 30. juni 2021.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes:

Valgstyret i Gjerdrum kommune
Postboks 10
2024 Gjerdrum

 

Valgkort

Rett før forhåndsstemmegivningen starter 10. august, sender Valgdirektoratet ut valgkort til alle stemmeberettigede. De aller fleste får valgkortet i sin digitale postkasse. Noen vil få valgkort tilsendt på papir. Dette gjelder personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene.

 

Det er ikke nødvendig å ta med valgkortet når du stemmer, men dersom du viser det frem på mobilen når du skal avlegge stemmen din, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

 

Legitimasjon

Valgkortet er en bekreftelse på din stemmerett, men det fungerer ikke som legitimasjon. Når du skal stemme, må du ha med deg legitimasjon med fullt navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.  

 

Mer informasjon vil bli lagt ut i august.

Generelle opplysninger om valget finner du her.


Publisert: 14.06.2018 10:31:41
Sist endret: 12.07.2021 22:06