Innhold

Valgting 2019

Med hjemmel i valgloven § 9-2 første ledd er den alminnelige valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 fastsatt til mandag 9. september 2019.

Gjerdrum kommunestyre har vedtatt at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 8. september 2019

Regjeringens valgportal oppdateres fortløpende med informasjon om valget.

Tid og sted for stemmegivningen

Søndag 8. september kl. 15.00 – 18.00

Mandag 9. september kl. 10.00 – 21.00

Sted: Høyenhall i Kulturhuset

Manntallet

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert bosatt 30. juni 2019. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter denne datoen, er du fortsatt registrert i den kommunen du flyttet fra. Manntallet for Gjerdrum ligger tilgjengelig til offentlig ettersyn på servicesenteret, Herredshuset. Du må selv påse at du står i manntallet.

Tidligstemmegivning

Velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgdagen, kan avgi tidligstemme i perioden 1. juli - 9. august. Stemmegivningen foregår på Herredshuset i Gjerdrum i servicesenterets ordinære åpningstid.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. I Gjerdrum kan du forhåndsstemme på Herredshuset fra mandag 12. august til og med fredag 6. september i servicesenterets åpningstid kl.10:00 - 14:00, torsdager til kl. 18:00. Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme i åpningstiden, kan du avtale annet tidspunkt, tlf. 66 10 60 00.

Legitimasjon og valgkort

Alle som står i manntallet får tilsendt valgkort. Det er legitimasjonsplikt for alle som skal avgi stemme. Vennligst ta med gyldig pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Ambulerende stemmemottak

Ambulerende stemmemottak vil bli gjennomført onsdag 4. september. Personer som har utfordringer med å møte opp på valgdagen, kan avgi forhåndsstemme der vedkommende oppholder seg, eksempelvis hjemme. Henvendelse om dette rettes til kommunens servicesenter innen 2. september 2019.

Forhåndsstemmegivning på Gjerdrum bo- og behandlingssenter

Det vil bli anledning til å avgi forhåndsstemme for beboere ved Bo- og behandlingssenteret torsdag 5. september kl. 10:00 - 13:00.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om valget rettes til Gjerdrum kommune, tlf. 66 10 60 00.

Valgstyrets adresse: Gjerdrum valgstyre, Postboks 10, 2024 Gjerdrum.

Generelle opplysninger om valget

Generelle opplysninger om valget finner du på www.valg.no

Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere listeforslag var mandag 1. april 2019 kl. 12.00.

Godkjente listeforslag


Publisert: 14.06.2018 10:31:41
Sist endret: 14.06.2018 10:31