Innhold

Valgdag

I statsråd 22. april 2016 ble valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017. Gjerdrum kommunestyre har vedtatt at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 10. september 2017. 

Regjeringens valgportal oppdateres fortløpende med informasjon om valget.

Tid og sted for stemmegivningen

Søndag 10. september kl. 15.00 – 18.00

Mandag 11. september kl. 10.00 – 21.00

Sted: Solheimstua i Kulturhuset

Sametinget

I Gjerdrum kommune er det ikke anledning til å stemme ved Sametingsvalget på valgdagen, da det er mindre enn 30 manntallsførte samer i kommunen. Dersom det er ønskelig å avgi stemme ved Sametingsvalget, må du derfor forhåndsstemme.

Manntallet

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert bosatt 30. juni 2017. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter denne datoen, er du fortsatt registrert i den kommunen du flyttet fra. Manntallet for Gjerdrum legges ut til offentlig ettersyn i servicesenteret, Herredshuset. Du må selv påse at du står i manntallet.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. I Gjerdrum kan du forhåndsstemme i Herredshuset fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september i servicesenterets åpningstid. Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme i kontortiden, kan du avtale annet tidspunkt, tlf. 66 10 60 00.

Legitimasjon og valgkort

Alle som står i manntallet får tilsendt valgkort. Det er legitimasjonsplikt for alle som skal avgi stemme.

Ambulerende stemmemottak

Ambulerende stemmemottak vil bli gjennomført tirsdag 5. september. Syke og uføre som ikke kan møte opp på valgdagen, kan avgi forhåndsstemme der vedkommende oppholder seg, eksempelvis hjemme. Henvendelse om dette foregår til kommunens servicesenter innen 1. september 2017.

Forhåndsstemmemottak i institusjon

Det vil bli anledning til å avgi forhåndsstemme for beboere ved Bo- og behandlingssenteret torsdag 7. september kl. 11.00 – 13.00.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om valget rettes til Gjerdrum kommune, tlf. 66 10 60 00.

Valgstyrets adresse: Gjerdrum valgstyre, Postboks 10, 2024 Gjerdrum.

Generelle opplysninger om valget

Generelle opplysninger om valget finner du på www.valg.no

 

 


Publisert: 08.02.2017 21:20:35
Sist endret: 08.02.2017 21:20