Vi jobber med å oppfylle alle kravene som er i forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger. Kravene til universell utforming finner du på uu-tilsynet. 

Tilgjengelighetserklæring Gjerdrum kommune

Tilgjengelighetserklæring for www.gjerdrum.kommune.no ligger i bunnteksten på vårt nettsted.

Tilgjengelighetserklæring underleverandører

Tilgjengelighetserklæringer for underleverandører finner du under her:

System Leverandør Tilgjengelighetserklæring
Kommune-TV Aventia Ligger i løsningen til Aventia
Kommunikasjon skole-hjem Vigilo Gjerdrum Ligger i løsningen til Vigilo
Kommunikasjon - søke barnehageplass IST Ligger i løsningen til IST
Skjemaløsning på vårt nettsted Acos Tilgjengelighetserklæring Acos 
Bekymringsmelding til barnevern KS Fiks plattform Tilgjengelighetserklæring KS fiks-plattform
Sikker innsending av brev KS Fiks plattform  Tilgjengelighetserklæring KS fiks-plattform

Publisert: 01.02.2023 12:41:59
Sist endret: 16.03.2023 10:54