Innhold

Presentasjoner 2021

Formannskapet 10.02.21: Bygge- og deleforbud

Kommunestyret 17.02.21: Programorganisering

Kommuneplanens arealdel

Prinsipielle avklaring områdeplan for Ask

Kommunestyret 07.04.21: Strategi og scenariprosess Gjerdrum_presentasjon av arbeidsopplegg

Kommunestyret 21.04.21: Program Gjerdrum - Veien videre

Kommunestyret 21.04.21: Medvirkningsplan Gjerdrum_presentasjon

Kommunestyret 19.05.21: Presentasjon status håndtering konsekvenser etter skredet v/tekniske tjenester

Kommunstyret 19.05.21: Presentasjon status håndtering konsekvenser etter skredet v/POB 

Kommunestyret 19.05.21: Økonomistatus etter leirskredet 

Kommunestyret 16.06.21: Gjerdrum - veien videre

Kommunestyret 16.06.21: Årsregnskap

Kommunestyret 16.06.21: Investeringsplan 2021-2027

Kommunestyret 16.06.21 KLP

Kommunestyret 16.06.21 Pareto

Kommunestyret 16.06.21 Status plan for legetjenesten 

 

Presentasjoner 2020

Kommunestyret 12.02.20: DGI

Kommunestyret 12.02.20: Mjølkerampa

Kommunestyret 11.03.20 - Sykefravær orientering

Kommunestyret 22.04.20 - Status heltidskultur

Kommunestyret 22.04.2020 - Kommuneplan status

Kommunestyret 22.04.2020 - Kommuneplan status - Vedlegg - Kommuneplan bestemmelser_8.3

Kommunestyret 22.04.2020 - Kommuneplan status - Vedlegg - Kommuneplanens arealdel Gjerdrum kommune komprimert

Kommunestyret 10.06.2020 - Budsjettseminar 10.06.2020

Kommunestyret 10.06.2020 - Investeringsplan 2021 - 2027

Formannskapet 28.10.2020 - Porsjektplan presentasjon

Kommunestyret 04.11.2020 - Tallgrunnlag budsjett 2021-2027

Formannskapet 18.11.2020 - Ny flerbrukshall

Presentasjoner 2019

Kommunestyret 13.02.19: samhandlingen mellom Ahus og kommunene på øvre Romerike

Kommunestyret 13.02.19: Helsehuset – 1 år

Formannskapet 06.02.19: presentasjon av mulighetsstudie for del av Ask sentrum

Kommunestyret 12.06.19: Livsgledehjem

Formannskapet 28.08.19: Beregning av kostnader i byggeprosjekter

Formannskapet 28.08.19: Status flerbrukshall og svømmeanlegg

Kommunestyret 04.09.19 - Tidlig innsats

Presentasjoner 2018

Kommunestyret 07.11.18: Presentasjon av tallgrunnlaget for økonomiplanen 2019-2025

Kommunestyret 17.10.18: Strategi for skole og SFO 2019-2025

Kommunestyret 26.09.18: Mat til eldre på sykehjem

Kommunestyret 26.09.18: Oppvekstjordet - Status

Formannskapet 19.09.18: POB (Plan, oppmåling og bygg) - Status

Formannskapet 19.09.18: Oppvekstjordet - Status

Kommunestyret 13.06.18: Sentrale føringer for 2019 - Budsjettseminar

Formannskapet 18.04.18: Investeringsprosjekter

Kommunestyret 21.03.18: Befolkningsutvikling, inntektsprognoser og investeringer frem mot 2040

Kommunestyret 21.03.18: Flystøy og luftforurensning ved flyplasser 

Kommunestyret 14.02.18: Presentasjon Barn som pårørende

 

Presentasjoner 2017

Formannskapet 01.11.17: Presentasjon tallgrunnlag økonomiplan 2018 - 2024

Kommuneplanutvalget 14.06.17: Presentasjon kommuneplanens samfunnsdel

Formannskapet 14.06.17: Presentasjon oppvekstjordet

Kommunestyret 07.06.17: Idrettsanlegg

Kommunestyret 07.06.17: Forebygging og tidliginnsats v/Hanne Bjørkvold Lilleåsen

Kommunestyret 07.06.17: KOSTRA-presentasjon v/Kaare Granheim

Formannskapet 31.05.17: Presentasjon Urbanium AS og Lillestrøm Arkitekter AS - Askhøgda

Kommunestyret 10.05.17: Presentasjon NIBIO - Suksessfaktorer for jordflytting

Formannskapet 03.05.17: Hovedgrep Ask sentrum og planutkastet for Skjønnhaugtunet

Eldrerådet og Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.05.17: Reguleringsplanprosess og mulighet for medvirkning

Kommunestyret 19.04.17: Presentasjon LPN

Formannskapet 05.04.2017: Presentasjon Ask sentrum

Kommunestyret 15.03.17: Områdeplan Ask sentrum

Kommunestyret 15.03.17: Gjerdrums særpreg og identitet

Kommunestyret 25.01.17: Etiske retningslinjer


Publisert: 30.01.2017 14:33:17
Sist endret: 29.06.2021 11:29