Presentasjoner for politikerne

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Presentasjoner 2017

Formannskapet 01.11.17: Presentasjon tallgrunnlag økonomiplan 2018 - 2024

Kommuneplanutvalget 14.06.17: Presentasjon kommuneplanens samfunnsdel

Formannskapet 14.06.17: Presentasjon oppvekstjordet

Kommunestyremøtet 07.06.17: Idrettsanlegg

Kommunestyremøtet 07.06.17: Forebygging og tidliginnsats v/Hanne Bjørkvold Lilleåsen

Kommunestyremøtet 07.06.17: KOSTRA-presentasjon v/Kaare Granheim

Formannskapet 31.05.17: Presentasjon Urbanium AS og Lillestrøm Arkitekter AS - Askhøgda

Kommunestyret 10.05.17: Presentasjon NIBIO - Suksessfaktorer for jordflytting

Formannskapet 03.05.17: Hovedgrep Ask sentrum og planutkastet for Skjønnhaugtunet

Eldrerådet og Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.05.17: Reguleringsplanprosess og mulighet for medvirkning

Kommunestyret 19.04.17: Presentasjon LPN

Formannskapet 05.04.2017: Presentasjon Ask sentrum

Kommunestyret 15.03.17: Områdeplan Ask sentrum

Kommunestyret 15.03.17: Gjerdrums særpreg og identitet

Kommunestyret 25.01.17: Etiske retningslinjer


Publisert: 30.01.2017 14:33:17
Sist endret: 02.11.2017 13:31