Innhold

Stedlig personvernombud

I Gjerdrum kommune er det opprettet stedlig personvernombud etter søknad til Datatilsynet. Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudet veileder virksomhetene slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Dette innebærer blant annet å bidra til at virksomhetene:

  • Informerer om hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvorfor.
  • Holder oversikt over opplysningene som behandles.
  • Gir innsyn til den opplysningene gjelder.
  • Kontrollerer tilgangen til opplysningene.
  • Ber om samtykke før opplysningene behandles.
  • Beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveie.
  • Vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser.
  • Sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for.

Ved at Gjerdrum kommune har et stedlig personvernombud, er kommunen fritatt for meldeplikten til Datatilsynet som følger av Personopplysningslovens § 31.

Dersom du fortsatt har spørsmål om behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med vårt personvernombud Ruth Meyer på telefon 66 10 60 15, eller på e-post 


Publisert: 24.01.2017 23:00:52
Sist endret: 19.06.2020 12:04