Innhold

 

Anders Østensen (Arbeiderpartiet) er ordfører i Gjerdrum kommune.

 

Ordføreren, som er kommunens fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad, skal ivareta alle større representasjonsoppgaver og være ombudsmann for innbyggerne i kommunen.

Ordføreren sørger for innkalling og leder møtene i formannskapet og kommunestyret, og er kommunens rettslige representant. Han har møte- og talerett i alle politiske utvalg, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem. Videre er han bindeleddet mellom administrativt nivå (rådmannen) og politisk nivå i kommunen.

 


Publisert: 22.12.2016 11:00:18
Sist endret: 22.12.2016 11:04