Innhold

Administrativ organisering

Kommunedirektørens ledergruppe er kommunens øverste administrative ledelse, og består av kommunedirektør, kommunalsjef for oppvekst, økonomisjef, personal- og organisasjonssjef, virksomhetsleder for helse, rehabilitering og omsorg, samt controller i kommunedirektørens ledergruppe.

Organisasjonskart blir oppdatert, og ny versjon blir lagt ut om kort tid.

 

Politisk organisering

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og består av 25 representanter. Formannskapet har 9 medlemmer. Gjerdrum har valgt en politisk organisering med bare lovpålagte organer. Det vil si at Gjerdrum ikke har hovedutvalg. Alle saker som etter lov- og avtaleverk ikke må innom andre utvalg, går i utgangspunktet direkte til behandling i kommunestyret.

Organisasjonskart politisk organisering 


Publisert: 12.12.2016 13:33:39
Sist endret: 08.03.2022 09:00