Åpningstider

Servicesenterets ordinære åpningstider

Det er åpent på telefon mandag - fredag kl 10:00 - 14:00.
(andre åpningstider påske og romjul).

Du treffer oss på telefonnummer 66 10 60 00.

Besøksadresse: Herredshuset, Gjerivegen 1, 2022 GJERDRUM
Postadresse: Gjerdrum kommune,  Postboks 10, 2024 GJERDRUM
E-post til kommunen: postmottak@gjerdrum.kommune.no 

Send dokumenter/vedlegg sikkert til kommunen

Med denne tjenesten kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.

Klikke her for å sende inn dokumenter/vedlegg på en sikker måte til kommunen 

For more information, please contact our public service office, tel.: 66 10 60 00 or e-mail: postmottak@gjerdrum.kommune.no

Organisasjonsnummer

Kommunens organisasjonsnummer er: 864 949 762

Kommunenummer

Gjerdrum har kommunenummer: 3032

Kontaktinformasjon skatt

Ullensaker, Nes og Gjerdrum skattekontor har besøksadresse: Furusethgata 12, 2050 JESSHEIM
Telefonnummer: 66 10 80 00
Postadresse: Postboks 470, 2051 JESSHEIM

Kontonummer skatt og arbeidsgiveravgift: 6345 06 02347

Epost: kemner@ullensaker.kommune.no

Innbetaling av skatt fra utlandet

Vår bankforbindelse er Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

Swiftadresse: NDEANOKK

Iban: NO34 634 5 06 02 347

 Brosjyre om Gjerdrum kommune 

Nær byen. På landet. Tre timer fra London

Midt mellom Oslo og Gardermoen! Vi som bor i Gjerdrum, vet å sette pris på beliggenheten. Vi er bortskjemt med skog, mark og frodig naturlandskap utenfor stuedøra. Ro og fred. Samtidig har vi rask tilgang til Oslo og byen med alle sine tilbud. Med Gardermoen på nært hold, har vi dessuten Norges korteste vei til hele verden.

«Den grønne oasen mellom Oslo og Gardermoen.»

En kommune i vekst og god utvikling

Beliggenheten, naturlandskapet og kommunens servicetilbud til innbyggerne, gjør Gjerdrum til en av landets mest attraktive kommuner å etablere seg i; vi er blant tilflyttingsvinnerne. Gjerdrum har mye som mange vil ha. Det er vi stolte av. Det skaper optimisme og utvikling.

Et godt sted å bo og leve

Gjerdrum kommune og Romerike byr på god plass og et åpent landskap. Her får du skog, heier og bondeland tett på livet. Kommunen er liten, det skaper god oversikt og et levende lokalmiljø. Vi tar vare på nærheten mellom innbyggerne, servicetilbudene og «det lille» bygdesamfunnet. Gjerdrum er preget av lavhusbebyggelse og nærbutikker, likevel foregår det en utvikling med utbygging av stadig flere moderne leiligheter.

Vi har et forholdsvis høyt utdannelsesnivå i Gjerdrum kommune. Mange av innbyggerne jobber i Oslo og ser på byens tilbud som en naturlig del av livet her.

Aktiv næringsutvikling og pendlernes smørøye

Gjerdrum kommune er bygdas største arbeidsgiver. Primærnæringen er jord- og skogbruk. Med nærhet og god kommunikasjon til Oslo og nabokommunene, er vi en god bokommune med god tilgang til et variert arbeidsplasstilbud. Gjerdrum har fokus på god og riktig næringsutvikling for kommunen. Små, oversiktlige forhold gjør det lett å etablere seg, og de som gjør det, lykkes.

Aktive liv, sosial i Gjerdrum

Naturopplevelser

Det meste av skogsmarka i kommunen, er en del av Romeriksåsen som er et yndet friluftsområde for egen og omkringliggende kommuners innbyggere, til alle årstider. Friluftsområdene er lett tilgjengelige med et fint nett av turveger, stier og løyper. Vi byr på rike muligheter for spaser- og skiturer, alpint, ridning, sykling, bading, jakt og fiske.

Sosialt i Gjerdrum

Vi har et rikt foreningsliv. Her finner du musikk, sang, idrett, brukskunst og mye mer. Vi har en tradisjon for dugnadsånd og hjelpsomhet, noe kulturhuset og idrettshallen er eksempler på.