Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Årsmelding

I henhold til kommunelovens bestemmelser, skal administrasjonen lage en årsmelding om hvordan kommunens økonomiske situasjon er for siste år. Frist for utarbeidelse av årsmeldingen er 31. mars hvert år.

 

Årsregnskap

Hvert år produseres kommunens årsregnskap. Frist for at regnskapet skal være ferdig fra kommunens side er 15. desember hvert år, på dette tidspunktet er også årsregnskapet offentlig.

 

Årsbudsjett og økonomiplan

Kommunen utarbeider budsjett og 6- årige økonomiplaner.

Økonomiplan 2018-2024

 

KOSTRA- rapport

Etter at SSB har  produsert Kostra statistikk lager kommunen analyser på bakgrunn av dette. Disse blir produsert i løpet av våren og ligger som en del til behandlingen av årsregnskapet. Analysen brukes som en del av budsjett og økonomiplanarbeidet

 


Publisert: 19.12.2016 11:30:41
Sist endret: 19.12.2016 11:42