Innhold

Årsmelding

I henhold til kommunelovens bestemmelser, skal administrasjonen lage en årsmelding om hvordan kommunens økonomiske situasjon er for siste år. Frist for utarbeidelse av årsberetningen er 31. mars hvert år.

 

Årsregnskap

Hvert år produseres kommunens årsregnskap. Frist for at regnskapet skal være ferdig fra kommunens side, er 15. februar i etterfølgende år. På dette tidspunktet er også årsregnskapet offentlig.

 

Årsbudsjett og økonomiplan

Kommunen utarbeider budsjett og 6- årige økonomiplaner.

Kommunedirektorens budsjettforslag økonomiplan 2020-2026

Protokoll og vedtak i kommunestyrets møte 11.12.2019

KOSTRA- rapport

Etter at SSB har  produsert Kostra statistikk lager kommunen analyser på bakgrunn av dette. Disse blir produsert i løpet av våren og ligger som en del til behandlingen av årsregnskapet. Analysen brukes som en del av budsjett og økonomiplanarbeidet

 


Publisert: 19.12.2016 11:30:41
Sist endret: 12.03.2020 13:15