Innhold

Vil du bli meddommer?

Gjerdrum kommune er nå i gang med å rekruttere meddommere for perioden 2021-2024.

Hvilke oppgaver har en meddommer?

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Nedre Romerike tingrett eller lagmannsretten innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. 

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer i kommunen. Noen av disse kravene er: 

  • Folkeregistrert i Gjerdrum kommune.
  • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021.
  • Snakker og forstår norsk.
  • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valget foretas. 
  • Utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn. 
  • Utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen. 

Mer informasjon finner du på Norges domstoler.

Hvordan bli meddommer?

Hvis du ønsker å være meddommer til tingretten eller lagmannsretten i perioden 2021-2024, kan du melde din interesse ved å fylle ut opplysningene i skjemaet. 

Meld din interesse for å bli meddommer:

Søknad om verv som meddommer/lagrettemedlem

Du vil bli kontaktet av kommunen når oppnevningen av meddommere er foretatt, ca. rundt september 2020.

Hvis du allerede er meddommer, har du mottatt brev fra oss med spørsmål om ønske om å fortsette å være meddommer. 


Publisert: 08.02.2017 22:02:50
Sist endret: 07.10.2020 12:32