Innhold

Ønsker du verv som meddommer?

Det er nå rekruttert nok meddommere for perioden 2017-2020, men vi vil hele tiden ha behov for kandidater dersom noen fritas fra sitt verv. Du kan også melde din interesse for å være meddommer i perioden 2021-2024.

Hvilke oppgaver har en meddommer?

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Nedre Romerike tingrett eller lagmannsretten innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker. 

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er: 

  • Folkeregistrert i Gjerdrum kommune.
  • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021.
  • Snakker og forstår norsk.
  • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valget foretas. 
  • Meddommere skal være vanlige kvinner og menn.
  • Utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn. 
  • Utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen. 

Har du spørsmål, ta kontakt på epost.

Mer informasjon finner du på Norges domstoler.

Registrer din interesse som meddommer

Søknad om verv som meddommer/lagrettemedlem


Publisert: 08.02.2017 22:02:50
Sist endret: 08.02.2017 22:02