Innhold

Romerike Kontrollutvalgssekretariat (ROKUS)

Kontrollutvalget har eget sekretariat - Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus). 

Innkallinger og protokoller

Rokus publiserer kontrollutvalgets møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller i eget system.

Innsikt i møteinnkallingene, saksdokumentene og protokollene vil du finne alle disse på Rokus sine egne sider.

Møtedatoer

Oversikt her

Utvalgets medlemmer

Kommunestyret velger i sitt konstituerende møte selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene velges også leder og nestleder.

Medlemmer

Linker

ROKUS

Direktelink til Gjerdrum kontrollutvalg


Publisert: 22.12.2016 10:47:38
Sist endret: 22.12.2016 10:52