Innhold

Innkallinger og protokoller

Møtedatoer, innkallinger og protokoller

Romerike Kontrollutvalgssekretariat (ROKUS)

ROKUS er sekretariat for alle kontrollutvalgene på Romerike.

ROKUS 

Utvalgets medlemmer

Kommunestyret velger i sitt konstituerende møte selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene velges også leder og nestleder.

Medlemmer


Publisert: 22.12.2016 10:47:38
Sist endret: 22.12.2016 10:52