Kommunestyret består av 25 reresentanter.

Kommunestyret er øverste folkevalgte organ i kommunen, og fatter vedtak i så godt som alle saker som ikke er delegert til administrasjonen. Det gjelder blant annet overordnede planer for virksomheten, herunder økonomiplaner med budsjett, regnskap og årsmelding. Vi viser til kommuneloven, som omhandler formål og virkeområde for den kommunale virksomheten.

Kommunestyret velges hvert 4. år og møtes ca. 10 ganger per år. Møtested er i hovedsak kommunestyresalen på Herredshuset, og nesten alle møter begynner kl. 17.00.

Spørsmål til kommunestyret

Kommunestyret - spørsmål til kommunestyret


Publisert: 22.12.2016 10:09:30
Sist endret: 26.10.2023 09:35