Innhold

Rådet har syv medlemmer, og har brukerrepresentanter blant medlemmene.

Veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse med utgangspunkt i Forskrift om medvirkningsordninger utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse


Publisert: 22.12.2016 10:44:14
Sist endret: 22.12.2016 10:45