Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

Gjerdrum kommune er en del av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK), som er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Gjennom ØRIK skal disse kommunene så langt det er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av innkjøpsavtaler for varer og tjenester.

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid


Publisert: 19.12.2016 12:16:12
Sist endret: 26.10.2023 13:48